Dòng Trà Chuyên Pha Chế

oolong đỏ oolong đỏ
250,000₫
oolong sữa oolong sữa
350,000₫
trà đen cầu đất trà đen cầu đất
180,000₫
trà đen taiwan trà đen taiwan
180,000₫
trà đen phổ thông trà đen phổ thông
60,000₫